logo
  • Az YKA SE gyerekversenyzői számos nemzetközi és hazai versenyen szerepelnek igen szép eredménnyel!
    Sportélet

    Az YKA SE gyerekversenyzői számos nemzetközi és hazai versenyen szerepelnek igen szép eredménnyel!

  • Vitorlás nyári tábor gyerekeknek

Majthényi Zsombor Emlékverseny - Versenyutasítás

11 May

posted by

Categories: Hírek

Comments: 0

A Versenyutasítás egy szabályában a [DP] jelölés azt jelenti, hogy a szabály megsértéséért járó büntetés, az óvási bizottság döntése alapján, a kizárásnál kisebb is lehet.

Versenyzőknek szóló közlemények
A versenyzőknek szóló közleményeket az YKA klubház földszintjén lévő hivatalos hirdetőtáblán és az esemény Facebook oldalán jelenítik meg.

A versenyutasítás módosításai
A versenyutasítás módosításait a hatályba lépés napján 9:00 óra előtt függesztik ki kivéve, ha a futamok időbeosztását módosítják, mert ezeket a hatályba lépést megelőző napon 20:00 óráig függesztik ki.

Parti jelzések
A parti jelzéseket az YKA klubház emeletén található árbocra tűzik ki.
Amikor az AP lobogót a parton tűzik ki a Versenyjelzések AP pontjában az „1 perc” „nem kevesebb, mint 50 percre” módosul.
Selejtező és döntő futamok
Azon osztályokban, amelyekben nevezett hajók száma meghaladja a 100 hajót, a verseny csoportbontásos formátumú lesz továbbá selejtező és döntő futamokból fog állni. A részletek az 2. számú mellékletben kerülnek közlésre.
Időbeosztás
A napi első futamok figyelmeztető jelzésének tervezett időpontja 9:55.
Minden reggel 8:30-kor edzői értekezlet az YKA földszintjén a hirdetőtáblánál.
Naponta egy ráadás futam vitorlázható, feltéve, hogy egy osztály sem kerül egynél több futammal az időbeosztás elé.
A hajók figyelmeztetése céljából, egy rövidesen kezdődő futam vagy rajteljárás esetén legalább 5 perccel a figyelmeztető jelzés előtt kitűzésre kerül a rajtvonalon a narancsszínű lobogó egy hangjellel.
Osztálylobogók és rajtsorrend:
Az osztálylobogók és rajtsorrend a következők

A rajtsorrend és a rajtidők változhatnak.

Pályák és jelek
Az 1. számú melléklet (pályarajz) mutatja be a pályákat, a jelek elhagyásának sorrendjét és oldalát és a jelek leírását.

Rajt
A rajtvonal a rajtjeleken lévő narancsszínű lobogókat viselő árbocok között lesz.
Amely hajók figyelmeztető jelzését még nem adták, a többi futam rajteljárásának idejére távolodjanak el a rajtterületről legalább 50 méterre. [DP]
Amely hajó a rajtjelzést követő 4 percen belül nem rajtol el, tárgyalás nélkül el nem rajtolt (DNS) hajóként kerül értékelésre. Ez módosítja az RRS A4 és A5 szabályokat.
A következő szakasz módosítása
A következő szakasz módosításakor a versenyrendezőség az eredeti jelet (vagy célvonalat) helyezi át egy új pozícióba.
A cél
A célvonalak a céljeleken lévő kékszínű lobogókat viselő árbocok és citromsárga henger alakú bóják között lesznek.
Időkorlátozások és célidők
Időkorlátozás nincs.
A tervezett futamhossz minden osztálynak 50 perc.
Azok a hajók, amelyek nem érnek célba az elsőnek a pályát végigvitorlázó és célba ért hajót követő 20 percen belül, tárgyalás nélkül DNF-ként kerülnek értékelésre. Ez módosítja az RRS 35., az A4 és az A5 szabályokat.
Óvások és orvoslati kérelmek
Óvási űrlapok a versenyirodán kaphatók (ami az YKA emeletén található). Az óvásokat és az orvoslati vagy az ismételt megnyitásra vonatkozó kérelmeket oda kell benyújtani a megfelelő határidőn belül.
Minden egyes osztály részére, az óvási határidő a napi utolsó futam utolsó hajójának célba érési időpontját, vagy a napi versenyzés végét jelentő jelzés versenyrendezőség általi kitűzését követő 60 perc közül a későbbi.
Az óvási határidőt követő 30 percnél nem később kifüggesztik a közleményeket, hogy tájékoztassák a versenyzőket azokról a tárgyalásokról, amelyeken felek, vagy amelyeken tanúként nevezték meg őket. A tárgyalásokat a kifüggesztett időponttól kezdve az óvási szobában tartják, amely az YKA földszintjén található.
A versenyrendezőség, a technikai bizottság, vagy az óvási bizottság óvásairól szóló közleményeket a hajók RRS 61.1(b) szabály szerinti értesítése céljából kifüggesztik.
Kifüggesztik azoknak a hajóknak a listáját, amelyeket az RRS 42 szerint büntettek.
Az utolsó ütemezett versenynapon (és a selejtező futamok utolsó napján) egy, az óvási bizottság egy döntésére alapozott orvoslati kérelmet nem később, mint 30 perccel a döntés kifüggesztését követően kell benyújtani. Ez módosítja az RRS 62.2-t.
Biztonsági előírások
Amely hajó kiáll egy futamból, vagy nem indul azon, a lehető leghamarabb köteles értesíteni a versenyrendezőséget. [DP]

Felszerelés cseréje
Sérült vagy elveszett felszerelések pótlása csak a versenyrendezőség írásos engedélyével lehetséges. A pótlás iránti kérelmeket az első ésszerű alkalommal kell benyújtani a bizottsághoz. [DP]

Felszerelési és felmérési ellenőrzés
A vízen a versenyrendezőség vagy a technikai bizottság egy tagja utasíthat egy hajót, hogy azonnal menjen ellenőrzésre egy megadott helyre. A parton a felszerelések bármikor ellenőrizhetők, vagy felmérhetők.

Hivatalos hajók:
A hivatalos hajókat a következőképpen jelölik:

Versenyrendezőségi hajók RC feliratú lobogót viselnek.

Juryhajók Jury vagy „J” feliratú lobogót viselnek.

Kísérőhajók
Csapatvezetőknek, edzőknek és más támogató személyeknek az első rajtoló osztály előkészítő jelzésétől kezdve egészen addig, amíg minden hajó célba ért vagy kiállt, vagy a versenyrendezőség halasztást, általános visszahívást vagy érvénytelenítést jelzett, azokon a területeken kívül kell tartózkodni, ahol a hajók versenyeznek (lásd 1. számú melléklet, pályarajz), kivéve mentés esetén.  [DP]

Hulladék elhelyezése
Hulladék elhelyezhető a kísérő és a hivatalos hajók fedélzetén.

Felelősség kizárása
A versenyzők kizárólag saját felelősségükre vesznek részt a versenyen. Lásd az RRS 4. szabályt, Döntés a versenyen való részvételről. A versenyt rendező szervezet semmiféle felelősséget nem vállal anyagi károkért, személyi sérülésekért vagy halálesetért, ami a versenyhez kapcsolódóan, az megelőzően, annak során vagy azt követően következik be.

Biztosítás
Minden résztvevő hajónak rendelkeznie kell érvényes felelősségbiztosítással, amely esetenként legalább 5 millió összegig vagy ennek megfelelő értékig biztosít fedezetet.
Jó szelet!

Kommentek

Powered by Facebook Comments

Comments are closed.